Ověření VIN

VIN (Vehicle Identification Number - Identifikační číslo vozidla) je mezinárodní identifikátor motorových vozidel. Jedná se o rodné číslo vozidla. Bývá zpravidla vyražený na štítku trvale připevněném ke karoserii vozu, nebo vyražený přímo do karoserie. Číslo je tvořeno kombinací 17 písmen a číslic, které jsou pro každý vyrobený automobil jedinečné a neopakovatelné.

Lustraci VIN si můžete provést zde: CARDETECT.